Overcut là gì?

Overcut trong môn đua xe nghĩa là gì?

Overcut: vượt bằng cách vào pit sau. Đây một trong hai là thuật ngữ để chỉ cú vượt gián tiếp bằng cách lợi dụng pitstop (thuật ngữ còn lại là undercut). Ở Việt Nam thường gọi chung là nhảy cóc hay vượt pit.

Overcut chỉ việc tay đua chạy sau vào pit sau. Sau khi ra pit vượt được đối thủ (người vào pit trước).

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng chữ O

Những thuật ngữ đua xe tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O:

(Tiếp tục cập nhật)

>>Xem thêm: Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng chữ N

>>Xem thêm: Những thuật ngữ đua xe bắt đầu bằng chữ P

Nguồn: Tổng hợp

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ