Double Header và Triple Header

Double Header: Chỉ serie hai chặng đua diễn ra trong hai tuần liên tiếp Triple Header: Chỉ serie ba chặng đua diễn ra trong ba tuần liên tiếp

Double Header: Chỉ serie hai chặng đua diễn ra trong hai tuần liên tiếp

Triple Header: Chỉ serie ba chặng đua diễn ra trong ba tuần liên tiếp

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Double Header và Triple Header", mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên thethaotocdo.vn:

Chủ đề: