(Tin ảnh) Fabio Quartararo: Thấy tớ có chill không?