Bill Vukovich

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: William John Vukovich Ngày sinh: 13/12/1918 Ngày mất: 30/05/1955 Ông mất do tai nạn ở giải Indy500 năm 1955 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia chặng đua Indy500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến […]

Bill Vukovich

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: William John Vukovich Ngày sinh: 13/12/1918 Ngày mất: 30/05/1955 Ông mất do tai nạn ở giải Indy500 năm 1955 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia chặng đua Indy500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến […]

Bill Vukovich

Bill Vukovich

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: William John Vukovich Ngày sinh: 13/12/1918 Ngày mất: 30/05/1955 Ông mất do tai nạn ở giải Indy500 năm 1955 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 Chỉ tham gia chặng đua Indy500 khi chặng đua này còn là một phần của F1 Vô địch: 0 Chiến […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Bill Vukovich - Thể thao tốc độ RSS