canadian motogp

MotoGP Canada

Chặng đua MotoGP Canada từng được tổ chức 1 lần vào năm 1967 ở trường đua Mosport. Mike Hailwood là tay đua chiến thắng thể thức 500cc

MotoGP Canada

Chặng đua MotoGP Canada từng được tổ chức 1 lần vào năm 1967 ở trường đua Mosport. Mike Hailwood là tay đua chiến thắng thể thức 500cc

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • canadian motogp - Thể thao tốc độ RSS