carlos reutemann

carlos reutemann mới nhất: Carlos Reutemann
3 năm trước

Carlos Reutemann

Carlos Reutemann (12/04/1942-) là tay đua F1 người Argentina từng 12 lần chiến thắng chặng đua F1.

Carlos Reutemann

Carlos Reutemann (12/04/1942-) là tay đua F1 người Argentina từng 12 lần chiến thắng chặng đua F1.