Carlos Reutemann

Carlos Reutemann (12/04/1942-) là tay đua F1 người Argentina từng 12 lần chiến thắng chặng đua F1.

Carlos Reutemann

Carlos Reutemann (12/04/1942-) là tay đua F1 người Argentina từng 12 lần chiến thắng chặng đua F1.

carlos reutemann

Carlos Reutemann

Carlos Reutemann (12/04/1942-) là tay đua F1 người Argentina từng 12 lần chiến thắng chặng đua F1.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • carlos reutemann - Thể thao tốc độ RSS