Chas Mortimer

Chas Mortimer (14/04/1949-) là tay đua moto người Anh.  Từng chiến thắng thể thức 500cc GP Tây Ban Nha 1972 bằng xe Yamaha.

Chas Mortimer

Chas Mortimer (14/04/1949-) là tay đua moto người Anh.  Từng chiến thắng thể thức 500cc GP Tây Ban Nha 1972 bằng xe Yamaha.

chas mortimer

Chas Mortimer

Chas Mortimer (14/04/1949-) là tay đua moto người Anh.  Từng chiến thắng thể thức 500cc GP Tây Ban Nha 1972 bằng xe Yamaha.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • chas mortimer - Thể thao tốc độ RSS