chas mortimer

chas mortimer mới nhất: Chas Mortimer
3 năm trước

Chas Mortimer

Chas Mortimer (14/04/1949-) là tay đua moto người Anh.  Từng chiến thắng thể thức 500cc GP Tây Ban Nha 1972 bằng xe Yamaha.

Chas Mortimer

Chas Mortimer (14/04/1949-) là tay đua moto người Anh.  Từng chiến thắng thể thức 500cc GP Tây Ban Nha 1972 bằng xe Yamaha.