Trường đua Albi

Sự kiện chính Từng tổ chức MotoGP nước Pháp năm 1951 Thông tin chung Địa điểm: Le Sequestre, Toulouse, Pháp Khánh thành: chưa rõ Tình trạng hiện tại: Vẫn đang hoạt động

Circuit d’Albi

Trường đua Albi

Sự kiện chính Từng tổ chức MotoGP nước Pháp năm 1951 Thông tin chung Địa điểm: Le Sequestre, Toulouse, Pháp Khánh thành: chưa rõ Tình trạng hiện tại: Vẫn đang hoạt động

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Circuit d’Albi - Thể thao tốc độ RSS