Cromie McCandless

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Cromie McCandless Ngày sinh: 17/01/1921 Ngày mất: 18/01/1992 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1952 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Cromie McCandless

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Cromie McCandless Ngày sinh: 17/01/1921 Ngày mất: 18/01/1992 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1952 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Cromie McCandless

Cromie McCandless

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Cromie McCandless Ngày sinh: 17/01/1921 Ngày mất: 18/01/1992 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP Tham gia từ năm 1949-1952 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Cromie McCandless - Thể thao tốc độ RSS