dave simmonds

dave simmonds mới nhất: Dave Simmonds
3 năm trước

Dave Simmonds

Dave Simmonds (25/10/1939-23/10/1972) tay đua Moto người Anh. Từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc. Đó cũng là chiến thắng thể thức 500cc đầu tiên của xe Kawasaki

Dave Simmonds

Dave Simmonds (25/10/1939-23/10/1972) tay đua Moto người Anh. Từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc. Đó cũng là chiến thắng thể thức 500cc đầu tiên của xe Kawasaki