didier pironi

didier pironi mới nhất: Didier Pironi

3 năm trước

Didier Pironi

Didier Pironi (26/03/1952-23/08/1987) là tay đua F1 người Pháp, từng 3 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 23/08/1987 do gặp tai nạn ở một giải đua nhỏ.

Didier Pironi

Didier Pironi (26/03/1952-23/08/1987) là tay đua F1 người Pháp, từng 3 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 23/08/1987 do gặp tai nạn ở một giải đua nhỏ.