Didier Pironi

Didier Pironi (26/03/1952-23/08/1987) là tay đua F1 người Pháp, từng 3 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 23/08/1987 do gặp tai nạn ở một giải đua nhỏ.

Didier Pironi

Didier Pironi (26/03/1952-23/08/1987) là tay đua F1 người Pháp, từng 3 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 23/08/1987 do gặp tai nạn ở một giải đua nhỏ.

didier pironi

Didier Pironi

Didier Pironi (26/03/1952-23/08/1987) là tay đua F1 người Pháp, từng 3 lần chiến thắng chặng đua F1. Ông qua đời ngày 23/08/1987 do gặp tai nạn ở một giải đua nhỏ.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • didier pironi - Thể thao tốc độ RSS