DNF là viết tắt của cum từ tiếng Anh, Did not Finish, nghĩa là không hoàn thành cuộc đua hay nói cách khác là Bỏ cuộc

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • dnf - Thể thao tốc độ RSS