f1 1992

f1 1992 mới nhất: Nhật ký Formula 1 1992-GP nước Úc-Gerhard Berger chiến thắng