Freddie Spencer

Freddie Spencer mới nhất: Freddie Spencer
3 năm trước

Freddie Spencer

Freddie Spencer (20/12/1961-) là tay đua moto người Mỹ từng 2 lần vô địch thể thức 500cc và có 20 chiến thắng.

Freddie Spencer

Freddie Spencer (20/12/1961-) là tay đua moto người Mỹ từng 2 lần vô địch thể thức 500cc và có 20 chiến thắng.