Freddie Spencer

Freddie Spencer

Freddie Spencer (20/12/1961-) là tay đua moto người Mỹ từng 2 lần vô địch thể thức 500cc và có 20 chiến thắng.

Freddie Spencer

Freddie Spencer (20/12/1961-) là tay đua moto người Mỹ từng 2 lần vô địch thể thức 500cc và có 20 chiến thắng.

Freddie Spencer

Freddie Spencer (20/12/1961-) là tay đua moto người Mỹ từng 2 lần vô địch thể thức 500cc và có 20 chiến thắng.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Freddie Spencer - Thể thao tốc độ RSS