Gerhard Berger

Gerhard Berger

Gerhard Berger (27/08/1959-) là tay đua F1 người Áo, từng 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Gerhard Berger

Gerhard Berger (27/08/1959-) là tay đua F1 người Áo, từng 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Gerhard Berger

Gerhard Berger (27/08/1959-) là tay đua F1 người Áo, từng 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Gerhard Berger - Thể thao tốc độ RSS