Gerhard Berger

Gerhard Berger mới nhất: Gerhard Berger
3 năm trước

Gerhard Berger

Gerhard Berger (27/08/1959-) là tay đua F1 người Áo, từng 10 lần chiến thắng chặng đua F1.

Gerhard Berger

Gerhard Berger (27/08/1959-) là tay đua F1 người Áo, từng 10 lần chiến thắng chặng đua F1.