hideo kanaya

hideo kanaya mới nhất: Hideo Kanaya
3 năm trước

Hideo Kanaya

Hideo Kanaya (03/02/1945-19/12/2013) là tay đua moto người Nhật Bản, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP nước Áo 1975. Ông là tay đua Nhật Bản đầu tiên chiến thắng thể thức 500cc.

Hideo Kanaya

Hideo Kanaya (03/02/1945-19/12/2013) là tay đua moto người Nhật Bản, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP nước Áo 1975. Ông là tay đua Nhật Bản đầu tiên chiến thắng thể thức 500cc.