Jack Findlay

Jack Findlay mới nhất: Jack Findlay

3 năm trước

Jack Findlay

Jack Findlay (05/02/1935-19/05/2007) là tay đua Moto người Úc từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc. Ông là tay đua đầu tiên mang về chiến thắng 500cc cho đội Suzuki.

Jack Findlay

Jack Findlay (05/02/1935-19/05/2007) là tay đua Moto người Úc từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc. Ông là tay đua đầu tiên mang về chiến thắng 500cc cho đội Suzuki.