jack middelburg

jack middelburg mới nhất: Jack Middelburg

3 năm trước

Jack Middelburg

Jack Middelburg (30/04/1952-03/04/1984) là tay đua moto người Hà Lan, từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc. Ông qua đời ngày 03/04/1984 do gặp tai nạn khi tham gia một cuộc đua đường phố ở Hà Lan.

Jack Middelburg

Jack Middelburg (30/04/1952-03/04/1984) là tay đua moto người Hà Lan, từng 2 lần chiến thắng thể thức 500cc. Ông qua đời ngày 03/04/1984 do gặp tai nạn khi tham gia một cuộc đua đường phố ở Hà Lan.