jacques laffite

jacques laffite mới nhất: Jacques Laffite
3 năm trước

Jacques Laffite

Jacques Laffite (21/11/1943-) là tay đua F1 người Pháp từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1.

Jacques Laffite

Jacques Laffite (21/11/1943-) là tay đua F1 người Pháp từng 6 lần chiến thắng chặng đua F1.