john newbold

john newbold mới nhất: John Newbold
3 năm trước

John Newbold

John Newbold (14/12/1952-15/05/1982) là tay đua moto người Anh, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Tiệp Khắc 1976

John Newbold

John Newbold (14/12/1952-15/05/1982) là tay đua moto người Anh, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Tiệp Khắc 1976