Johnnie Parsons

Johnnie Parsons mới nhất: Johnnie Parsons
3 năm trước

Johnnie Parsons

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Johnnie Woodrow Parsons Ngày sinh: 04/07/1918 Ngày mất: 08/09/1984 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 -Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 thời kỳ chặng đua này còn là một phần của giải F1 -Vô địch: 0 -Số chiến thắng: 1 (Indy 500-1950)

Johnnie Parsons

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Johnnie Woodrow Parsons Ngày sinh: 04/07/1918 Ngày mất: 08/09/1984 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 -Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 thời kỳ chặng đua này còn là một phần của giải F1 -Vô địch: 0 -Số chiến thắng: 1 (Indy 500-1950)