Johnnie Parsons

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Johnnie Woodrow Parsons Ngày sinh: 04/07/1918 Ngày mất: 08/09/1984 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 -Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 thời kỳ chặng đua này còn là một phần của giải F1 -Vô địch: 0 -Số chiến thắng: 1 (Indy 500-1950)

Johnnie Parsons

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Johnnie Woodrow Parsons Ngày sinh: 04/07/1918 Ngày mất: 08/09/1984 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 -Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 thời kỳ chặng đua này còn là một phần của giải F1 -Vô địch: 0 -Số chiến thắng: 1 (Indy 500-1950)

Johnnie Parsons

Johnnie Parsons

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Johnnie Woodrow Parsons Ngày sinh: 04/07/1918 Ngày mất: 08/09/1984 Quốc tịch: Hoa Kỳ Thành tích nổi bật ở F1 -Chỉ tham gia chặng đua Indianapolis 500 thời kỳ chặng đua này còn là một phần của giải F1 -Vô địch: 0 -Số chiến thắng: 1 (Indy 500-1950)

Nhật ký Formula 1 1950-Indy500-Johnnie Parsons chiến thắng

Nhật ký Indy500 1950 Chặng đua F1 thứ 3 trong lịch sử, chặng đua thứ 3 của mùa giải 1950 Trường đua: Indianapolis Pole: Walt Faulkner Chiến thắng: Johnnie Parsons (xuất phát P5) (Tiếp tục cập nhật)

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Johnnie Parsons - Thể thao tốc độ RSS