jorge kissling

jorge kissling mới nhất: Jorge Kissling
3 năm trước

Jorge Kissling

Tay đua MotoGP người Argentina (10/03/1940-28/04/1968) từng chiến thắng thể thức 500cc

Jorge Kissling

Tay đua MotoGP người Argentina (10/03/1940-28/04/1968) từng chiến thắng thể thức 500cc