jose carlos pace

Jose Carlos Pace

Jose Carlos Pace (06/10/1944-18/03/1977) là tay đua F1 người Brasil, từng 1 lần chiến thắng chặng đua F1 (ở GP Brasil 1975). Ông mất ngày 18/03/1977 do gặp tai nạn máy bay. Tên của ông được đặt cho trường đua Interlagos.

Jose Carlos Pace

Jose Carlos Pace (06/10/1944-18/03/1977) là tay đua F1 người Brasil, từng 1 lần chiến thắng chặng đua F1 (ở GP Brasil 1975). Ông mất ngày 18/03/1977 do gặp tai nạn máy bay. Tên của ông được đặt cho trường đua Interlagos.

Jose Carlos Pace

Jose Carlos Pace (06/10/1944-18/03/1977) là tay đua F1 người Brasil, từng 1 lần chiến thắng chặng đua F1 (ở GP Brasil 1975). Ông mất ngày 18/03/1977 do gặp tai nạn máy bay. Tên của ông được đặt cho trường đua Interlagos.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • jose carlos pace - Thể thao tốc độ RSS