Ken Kavanagh

Ken Kavanagh

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Thomas Kenrick Kavanagh Ngày sinh: 12/12/1923 Quốc tịch: Úc Thành tích nổi bật ở thể thức MotoGP/500cc Tham gia từ năm 1951-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 Thành tích nổi bật ở F1: Từng tham gia 2 chặng đua F1 nhưng không đua chính

Ken Kavanagh

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Thomas Kenrick Kavanagh Ngày sinh: 12/12/1923 Quốc tịch: Úc Thành tích nổi bật ở thể thức MotoGP/500cc Tham gia từ năm 1951-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 Thành tích nổi bật ở F1: Từng tham gia 2 chặng đua F1 nhưng không đua chính

Ken Kavanagh

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Thomas Kenrick Kavanagh Ngày sinh: 12/12/1923 Quốc tịch: Úc Thành tích nổi bật ở thể thức MotoGP/500cc Tham gia từ năm 1951-1960 Vô địch: 0 Chiến thắng 1 Thành tích nổi bật ở F1: Từng tham gia 2 chặng đua F1 nhưng không đua chính

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Ken Kavanagh - Thể thao tốc độ RSS