kenny roberts

Kenny Roberts

Kenny Roberts (31/12/1951-), là tay đua moto người Mỹ từng 3 lần vô địch thể thức 500cc các năm 1978, 1979 và 1980. Ông có 22 chiến thắng thể thức 500cc. Ông là cha của Kenny Roberts Jr-nhà vô địch thể thức 500cc năm 2000.

Kenny Roberts

Kenny Roberts (31/12/1951-), là tay đua moto người Mỹ từng 3 lần vô địch thể thức 500cc các năm 1978, 1979 và 1980. Ông có 22 chiến thắng thể thức 500cc. Ông là cha của Kenny Roberts Jr-nhà vô địch thể thức 500cc năm 2000.

Kenny Roberts

Kenny Roberts (31/12/1951-), là tay đua moto người Mỹ từng 3 lần vô địch thể thức 500cc các năm 1978, 1979 và 1980. Ông có 22 chiến thắng thể thức 500cc. Ông là cha của Kenny Roberts Jr-nhà vô địch thể thức 500cc năm 2000.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • kenny roberts - Thể thao tốc độ RSS