kim newcombe

kim newcombe mới nhất: Kim Newcombe

3 năm trước

Kim Newcombe

Kim Newcombe (02/01/1944-14/08/1973) là tay đua moto người New Zealand, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Nam Tư 1973 bằng xe Konig. Ông mất ngày 14/08/1973 sau một tai nạn ở trường đua Silverstone ở 1 giải đua nhỏ.

Kim Newcombe

Kim Newcombe (02/01/1944-14/08/1973) là tay đua moto người New Zealand, từng 1 lần chiến thắng thể thức 500cc ở GP Nam Tư 1973 bằng xe Konig. Ông mất ngày 14/08/1973 sau một tai nạn ở trường đua Silverstone ở 1 giải đua nhỏ.