Mike Hawthorn

Mike Hawthorn mới nhất: Mike Hawthorn

3 năm trước

Mike Hawthorn

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: John Michael Hawthorn Ngày sinh: 10/04/1929 Ngày mất: 22/01/1959 Ông mất do tai nạn xe hơi, chỉ vài tháng sáu khi đoạt chức vô địch F1 1958 và tuyên bố giải nghệ Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở F1 Tham gia từ năm 1952-1958 Vô địch: 1 […]

Mike Hawthorn

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: John Michael Hawthorn Ngày sinh: 10/04/1929 Ngày mất: 22/01/1959 Ông mất do tai nạn xe hơi, chỉ vài tháng sáu khi đoạt chức vô địch F1 1958 và tuyên bố giải nghệ Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở F1 Tham gia từ năm 1952-1958 Vô địch: 1 […]