Chủ đề: motogp indonesia

MotoGP Indonesia

Chặng đua MotoGP Indonesia được tổ chức trong 2 năm 1996 và 1997 ở trường đua Sentul.

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---