Pescara GP

Pescara GP mới nhất: GP Pescara
3 năm trước

GP Pescara

Chặng đua GP Pescara. Chỉ tổ chức 1 lần năm 1957 ở trường đua Pescara. Tay đua chiến thắng là Stirling Moss