GP Pescara

Chặng đua GP Pescara. Chỉ tổ chức 1 lần năm 1957 ở trường đua Pescara. Tay đua chiến thắng là Stirling Moss

Pescara GP

GP Pescara

Chặng đua GP Pescara. Chỉ tổ chức 1 lần năm 1957 ở trường đua Pescara. Tay đua chiến thắng là Stirling Moss

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Pescara GP - Thể thao tốc độ RSS