(12/04) Joan Mir: Hôm nay tớ vừa tập moto vừa thử karting

Bức ảnh được Joan Mir chia sẻ trên Instagram ngày 12/04/2021.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:            

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ