Lewis Hamilton chia sẻ kỷ lục với ‘cậu bạn thân’

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Lewis Hamilton ngày 27/10/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Lewis Hamilton

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---