Max Verstappen: Tổ chức ăn mừng chiến thắng với đồng bọn FUT Team

Thông tin được Max Verstsappen chia sẻ trên Instagram ngày 25/05/2021.

Chủ đề:        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---