05/11

05/11 mới nhất: Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/11

2 năm trước

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 05/11 hàng năm: 2011: Marc Marquez quyết định không tham gia GP Valencia do sức khỏe không đảm bảo (bị đau mắt khi tham gia GP Malaysia) 1989: Thierry Boutsen chiến thắng GP nước Úc dù chỉ xuất phát từ vị trí thứ […]

Sự kiện thể thao tốc độ ngày 05/11

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 05/11 hàng năm: 2011: Marc Marquez quyết định không tham gia GP Valencia do sức khỏe không đảm bảo (bị đau mắt khi tham gia GP Malaysia) 1989: Thierry Boutsen chiến thắng GP nước Úc dù chỉ xuất phát từ vị trí thứ […]