celestino vietti

MotoGP Qatar

Celestino Vietti chiến thắng Moto2 Qatar 2022

Kết quả chặng đua Moto2 Qatar 2022, Celestino Vietti giành chiến thắng: Không lâu sau khi Andrea Migno giành chiến thắng chặng đua Moto3, đến lượt một tay đua người Italia khác là Celestino Vietti chiến thắng chặng đua Moto2 ở Qatar. So với Migno thì Viettei trẻ hơn khá nhiều (ít hơn 5 tuổi). […]

MotoGP Qatar

Celestino Vietti chiến thắng Moto2 Qatar 2022

Kết quả chặng đua Moto2 Qatar 2022, Celestino Vietti giành chiến thắng: Không lâu sau khi Andrea Migno giành chiến thắng chặng đua Moto3, đến lượt một tay đua người Italia khác là Celestino Vietti chiến thắng chặng đua Moto2 ở Qatar. So với Migno thì Viettei trẻ hơn khá nhiều (ít hơn 5 tuổi). […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • celestino vietti - Thể thao tốc độ RSS