mike elliot

F1 2021

James Allison rời chức giám đốc kỹ thuật để đảm nhận chức CTO Mercedes

Đội đua Mercedes thông báo họ sẽ tái cấu trúc đội đua bằng cách thiết lập một chức vụ mới Giám đốc kỹ thuật CTO (Chief Technical Officer) từ ngày 01/07/2021. Vị trí mới sẽ do James Allison đảm nhiệm. Động thái này được cho là để Mercedes đón đầu với những thay đổi của […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • mike elliot - Thể thao tốc độ RSS