Piero Taruffi

Piero Taruffi mới nhất: Piero Taruffi
3 năm trước

Piero Taruffi

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Piero Taruffi Ngày sinh: 12/10/1906 Ngày mất: 12/01/1988 Quốc tịch: Italia Thành tích nổi bật ở F1 Tham gi từ năm 1950-1956 Số chặng đua: 18 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1 Podium: 5 Pole: 0

Piero Taruffi

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Piero Taruffi Ngày sinh: 12/10/1906 Ngày mất: 12/01/1988 Quốc tịch: Italia Thành tích nổi bật ở F1 Tham gi từ năm 1950-1956 Số chặng đua: 18 Vô địch: 0 Chiến thắng: 1 Podium: 5 Pole: 0