Randy Mamola

Randy Mamola

Randy Mamola (10/11/1959-) là tay đua moto người Mỹ từng 13 lần chiến thắng chặng đua motogp thể thức 500cc.

Randy Mamola

Randy Mamola (10/11/1959-) là tay đua moto người Mỹ từng 13 lần chiến thắng chặng đua motogp thể thức 500cc.

Randy Mamola

Randy Mamola (10/11/1959-) là tay đua moto người Mỹ từng 13 lần chiến thắng chặng đua motogp thể thức 500cc.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Randy Mamola - Thể thao tốc độ RSS