Randy Mamola

Randy Mamola mới nhất: Randy Mamola
3 năm trước

Randy Mamola

Randy Mamola (10/11/1959-) là tay đua moto người Mỹ từng 13 lần chiến thắng chặng đua motogp thể thức 500cc.

Randy Mamola

Randy Mamola (10/11/1959-) là tay đua moto người Mỹ từng 13 lần chiến thắng chặng đua motogp thể thức 500cc.