(26/04) Valentino Rossi: Hôm nay tập luyện bằng xe R1 ở Misano

Sự kiện đua xe ngày 26-04

Bức ảnh được Valentino Rossi chia sẻ trên Instagram ngày 26/04/2021.

Nguồn: Instagram

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---