(01/04) Johann Zarco: Cám ơn Bihr đã đồng hành với tôi suốt 10 năm qua

Bức ảnh được Johann Zarco chia sẻ trên Instagram ngày 01/04/2021.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---