Thẻ Archives: bradley smith

Bradley Smith

1/ Sơ lược Thông tin trên wikipedia: Smith Tên đầy đủ: Bradley Smith Ngày sinh: 28/11/1990 Nơi sinh: Oxford, Oxfordshire, Anh Quốc Số xe: 38 2/ Thành tích nổi bật ở thể thức MotoGP/500cc (tính đến hết năm 2018) Vô đ