Chặng đua Rally Monte Carlo - Diễn biến, tin tức mới nhất

rally monte carlo mới nhất: Sebastian Loeb chiến thắng Rally Monte Carlo 2022
WRC

Rally Monte Carlo 2022

Cập nhật kết quả chặng đua Rallly Monte Carlo 2022: Ngày 1 (2 phiên dài 38,45km): Sebastian Ogier dẫn đầu Phiên chạy  P1 phiên: Thời gian P1 chặng: Thời gian P2 chặng: Khoảng cách SS1 Sebastian Ogier: 10m34s Sebastian Ogier: 10m34s Sebastian Loeb: +5,4s SS2 Sebastian Ogier: 15m14,4s Sebastian Ogier: 25m48,4s Sebastian Loeb: +6,7s Ngày […]