Miệt mài tập luyện ở Rocco Ranch

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Fabio Quartararo

Ngày 20/01/2022: Miệt mài tập luyện ở Rocco Ranch

Miệt mài tập luyện ở Rocco Ranch

Ngày 10/01/2022: Đố các bạn tớ đang lạnh hay tớ đang khóc? Cả hai đấy…

Ngày 07/01/2022: Công viên Disneyland ở Paris-nơi ma thuật có thật

Ngày 07/01 Fabio Quartararo dẫn các em đi chơi Disneyland

Ngày 01/01/2022: Chúc mừng năm mới

Ngày 01/01 Fabio Quartararo nâng ly chúc mừng năm mới

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ