(Tin ảnh) Lando Norris: Mũ bảo hiểm GP Pizza Italia 2020 của tớ đây