(28/04) Luca Marini: Những khoảnh khắc kinh điển của ngày thứ bảy vừa rồi-Tập luyện

Bức ảnh được Luca Marini chia sẻ trên Instagram ngày 28/04/2021.

Nguồn: Instagram

Chuyên mục đang xây dựng

 • Thư viện tốc độ
 • Nón bảo hiểm
 • Slogan Thể Thao Tốc Độ

  Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
  Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
  Tử vong cũng chẳng tiếc gì
  Một đời tốc độ mấy khi an toàn

  ---Lương Châu Từ---
  ---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---