Tin ảnh Andrea Dovizioso

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Andrea Dovizioso

Ngày 05/01/2022: Ngày đầu tập luyện MX trong năm mới

Tin ảnh Andrea Dovizioso

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---