Trường đua Imola

Tên đầy đủ: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Các sự kiện nổi bật:

GP San Marino

GP Italia

GP Emillia Romagna

(Đang cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:                        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ