Kimi Raikkonen: Hai ‘bé tuyết’ đang theo dõi ‘ông bố tuyết’ đua Monaco-Gia đình

Bài viết được Kimi Raikkonen chia sẻ trên Instagram ngày 25/05/2021.

Thông tin Gia đình

Chuyên mục đang xây dựng

 • Thư viện tốc độ
 • Nón bảo hiểm
 • Slogan Thể Thao Tốc Độ

  Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
  Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
  Tử vong cũng chẳng tiếc gì
  Một đời tốc độ mấy khi an toàn

  ---Lương Châu Từ---
  ---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---