26/01/1990 Ngày sinh Sergio Perez

MotoGP Aragon 2021

Chuyên mục:

Cập nhật thông tin trước chặng đua MotoGP Aragon 2021:

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:    
Tiêu điểm:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---