Nhật ký Formula 1 1983-GP Hà Lan-Rene Arnoux chiến thắng-

Chặng đua thứ 13 của mùa giải F1 1983

Trường đua: Zandvoort

Pole: Nelson Piquet

Chiến thắng: Rene Arnoux

Xe: Ferrari

Chủ đề:                                

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---