Nhật ký MotoGP 2018-GP nước Úc-Maverick Vinales chiến thắng

Chặng đua thứ 17 của mùa giải MotoGP 2018

Trường đua: Phillip Island

Chiến thắng: Maverick Vinales

Xe: Yamaha

Chủ đề:                        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---